Studia podyplomowe

 

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Wszystkie kierunki studiów podyplomowych zostaną uruchomione po zgłoszeniu się określonej w ofercie liczby słuchaczy.

 
W związku z nieustannie zmieniającym się rynkiem pracy, studia podyplomowe, szkolenia dokształcające i kursy są najlepszą formą edukacji, podnoszącą lub zmieniającą kwalifikacje zawodowe. Oferta naszej uczelni skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych, którzy mają potrzebę zawodowego rozwoju. Zaoczny tryb studiów daje Państwu możliwość swobodnego pogodzenia nauki z pracą zawodową, byciem rodzicem czy też dziadkiem.

Regulamin studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl